Ander Onderwijs

De filosofie

‘Je kunt niet iedereen alles leren. Je kunt wel een omgeving creëren waarin je zo veel mogelijk talenten naar boven haalt’

Ander Onderwijs en kabinetsbeleid

De drie kernwoorden voor het onderwijsbeleid van het huidige kabinet zijn:
1. kennis
2. kwaliteit
3. ambitie

Nemen we deze drie kernwoorden als uitgangspunt voor het huidige onderwijs, dan krijgen we Ander Onderwijs.

Een van de uitgangspunten van Ander Onderwijs is delen met elkaar. Organisaties moeten zich openstellen, trots laten zien waar zij mee bezig zijn en kunnen vertellen waarom zij op deze manier bezig zijn.
Het delen van deze kennis is dan het aan elkaar verantwoorden geworden.

Tijdens het verantwoorden kun je als school zelf concluderen dat je voldoende aan kwaliteitszorg doet. Maar dat kan ontleend zijn aan de eigen opvattingen en ideeën. Doordat een ander jou eens goed ‘onder de loep’ neemt, blijf je scherp. Het onder de loep nemen is iets anders dan scholen met elkaar vergelijken.

Vergelijken heeft geen zin, evenmin als toetsgegevens vergelijken. Wel moeten scholen aan elkaar laten zien welke instrumenten zij gebruiken om resultaten te meten. Hoe brengen zij trendanalyses in beeld? En hoe passen ze daar ambitieus het beleid op aan?

Ander Onderwijs in de praktijk

Zelf ben ik, Hanneke Lokhoff, 32 jaar werkzaam geweest in het onderwijs, de laatste 12 jaar als directeur op verschillende basisscholen. In juni 2009 heb ik ontslag genomen en ben mij volledig gaan richten op de KnapVilla, presentaties in het land en het begeleiden van scholen Po en Vo en kindercentra onder andere met het in praktijk brengen van de meervoudige intelligenties.

De meervoudige intelligenties is een breed gedachtegoed, dat talenten goed in beeld brengt en volop mogelijkheden biedt om het onderwijs zo passend mogelijk te maken.

Meervoudige intelligenties laten ook zien dat ieder mens een leven lang leert, van 0 tot 100 jaar. Gelukkig wordt dat steeds meer erkend. Wij ontvangen mede daardoor naast gasten uit het primair- en voortgezet onderwijs en de BSO ook trainers en adviseurs uit het bedrijfsleven voor een geweldige teamdag.

Ik heb KnapVilla opgericht omdat ik graag een bijdrage wil leveren aan het beste onderwijs en de beste kinderopvang die maar mogelijk is in ons land.

Gelukkig hoef ik dat niet alleen te doen en bevind ik mij in prachtige netwerken op landelijk en regionaal niveau.

Daarnaast zijn er ambassadeurs verbonden aan KnapVilla met hun eigen specialisme, passie en inbreng.

Onderwijs inhoud
De theorie van meervoudige intelligenties van Howard Gardner biedt gestructureerde werkvormen. Deze doen een beroep op de verschillende intelligenties bij kinderen. Voor leerkrachten is de uitdaging deze werkvormen te gebruiken en de verschillende intelligenties aan te spreken, zonder de leerinhoud te veranderen. De kinderen zullen veel meer talenten laten zien dan de leerkrachten verwachten.

Inrichting gebouwen
Ander Onderwijs vraagt om een andere inrichting van de scholen. De scholen kunnen ingericht worden met intelligentieruimtes zoals een kindercollegezaal, een ervaringslab, een loungeruimte, een theater, stilteruimte enz. KnapVilla werkt samen met bouw- en interieurarchitecten.

Personeelsbeleid
Ander Onderwijs vraagt ook van de leidinggevende om talenten bij leerkrachten te zien en in te zetten. Zelf ben ik al jaren geboeid door onder andere Stephen Covey, Ofman, Luc Stevens en Kees Vreugdenhil.

Ander Onderwijs heeft alles te maken met anders denken. Daarvoor hangen de Denkhoeden van Edward de Bono op een mooie plaats in de Knapvilla in Wijchen. Op deze locatie kunt u een trainingsdag of -middag over Ander Onderwijs bijwonen.

bezoekadres: Nieuweweg 240, 6603 BV Wijchen
telefoon: 073 8509009
e-mail: knapvilla@home.nl, internet: www.knapvilla.nl
Website: A Vida Boa