Knapvilla BV - Scholingscentrum voor Talenten:
Op weg naar zelfverantwoordelijk leren

Knapvilla verkozen tot Onderwijsheld

(september 2014) Boek onderwijshelden

Het verhaal van Knapvilla is geselecteerd voor het boek Onderwijshelden. In het boek (sept. 2014) staan 60 inspirerende verhalen van onderwijsverbeteraars.

Lees meer over de onderwijshelden »

Meer info over het boek »

Download het gratis e-book (.pdf) »

*****

Knapvilla verovert Europa

Behalve in Nederland, verspreidt Knapvilla haar kennis nu ook binnen Europa.
Lees meer over onze Europese projecten »

*****

Hoe bereiden we onze kinderen optimaal voor op de dynamische, kennisintensieve wereld van morgen?

De wetenschap vertelt ons steeds vaker dat alles met alles samenhangt: onze gezondheid, ons onderwijs, onze economie en onze samenleving.

Het is de kunst om in een organisatie waar we met kinderen werken, de juiste balans te vinden tussen het aanleren van kennis en effectieve Denkvaardigheden.

Waar kunnen bestuurders, directeuren, leerkrachten en pedagogisch medewerkers elkaar vinden om:

 • ideeën uit te wisselen?
 • elkaar wijzen op didactisch in te zetten digitale gereedschappen?
 • de dialoog aangaan over eigentijds onderwijs?
Dat kan bij KnapVilla, bijvoorbeeld tijdens een dagarrangement of een tweedaagse.

Vele praktijkideeën

Na de theorie in een inspirerende K.N.A.P-presentatie  (Kennis Nemen van Anders leren voor Passend onderwijs), krijgt u in het Knap-pad vele praktijkideeën aangereikt. U bezoekt verschillende ruimtes die zijn ingericht aan de hand van de 9 intelligenties van Howard Gardner. In deze ruimtes ervaart u zelf de verschillende intelligenties door de sfeer en de inrichting. Iedere ruimte nodigt uit om aan de hand van een kijkwijzer de intelligenties te bespreken, met werkvormen aan de slag te gaan, te bewegen, te luisteren en te genieten.

Het Knap-pad

 • In het landhuis: een prachtige plek om te leren van en met elkaar
  » SamenKnap.
 • In het landhuis: presentaties te zien en te geven over de onderwijspraktijk » BeeldKnap.
 • Orangerie op de vijver: de school anno NU » Creatief/DenkKnap.
 • Bibliotheek: taal, communicatie en informatie » TaalKnap.
 • Onder het rieten dak: onderzoek doen naar nieuwe vraagstukken
  » FilosofeerKnap.
 • In de Glazen Kamer: formats ontwikkelen voor de eigen organisatie
  » RekenKnap.
 • Theater: elkaar stimuleren om 'fit' te blijven » BeweegKnap.
 • Onder het rieten dak: tijd voor bezinning » IkKnap.
 • Theater: samen voor harmonie te zorgen » MuziekKnap.
 • Buiten: ecologie en duurzaamheid » NatuurKnap.

Sociale media en multimedia

De nieuwe multimedia vindt u bij KnapVilla en tijdens het lopen van het Knap-i-pad-pad. Wij hebben in iedere intelligentieruimte een overzicht met apps die passen bij de intelligentie (knap). Als u de KnapVilla bezoekt ontvangt u daarvan een overzicht.
Daarnaast volgt Knapvilla met veel belangstelling de Steve Jobsscholen. En omdat Knapvilla ook contacten heeft met scholen in Europa, dragen wij bij aan verbindingen tussen kinderen, onder meer middels Twitter en Facebook.

Netwerken en samenwerking

Ook KnapVilla weet dat netwerken 'hot' is en ziet daarvan de voordelen om te komen tot een professionele leergemeenschap. Door verschillende samenwerkingsverbanden en de benoeming van ambassadeurs, kan de KnapVilla nog meer bijdragen aan schoolontwikkeling, teamontwikkeling, professionele groei en leerlingresultaten.

Direct aan de slag met nieuwe inzichten

Na een dag KnapVilla vertaalt u de theoretische kennis over 'Ander Onderwijs' naar uw eigen werksituatie. Weer terug op uw school, kunt u direct aan de slag met nieuwe inzichten. Elk arrangement dat u bij ons boekt, wordt helemaal afgestemd op de wensen die u zelf heeft. Zo wordt ook uw teamdag een dag die veel opbrengt en waar nog vaak over gesproken wordt.

Passend onderwijs kan alleen gerealiseerd worden als de volwassenen in de school Anders gaan denken en handelen. Met die wetenschap biedt de KnapVilla actieve, lerende, opbrengstgerichte teamdag(en) aan.

Reacties deelnemers

"Het was inspirerend! Dank je wel voor het besef dat veel, zo niet alles, mogelijk is." - Team De Klaverhoek 

"De villa nodigt uit om je traditionele denken te laten varen. Men ervaart dat er andere ideeën zijn vanuit welke je je lesgeven kunt organiseren."
- Aernout Casier

Een groep Japanse leraren bezocht Knapvilla op 23 augustus 2012. Lees hun enthousiaste reactie »

Lees meer reacties »


artikel BD Knapvilla op voorpagina Brabants Dagblad

12 december 2013
Lees het artikel (.pdf)


Terugblik op een uitverkochte onderwijs-mini-conferentie (november 2013)

Veel kennis opgedaan over de werking van het kinderbrein:
Kees Vreugdenhil

We staan voor de drempel van een grote verandering in het onderwijs

Nergens in Nederland zo'n fantastisch ambassadeurs-netwerk

Kunst van het verbinden

Binnenkort KnapVilla in de krant!

Rijke leeromgeving, meervoudige intelligenties

Omarm verschillen

Zie de vele mogelijkheden van digitale middelen

Nieuws: Knapvilla ondergaat metamorfose

KnapVilla heeft deze zomer een metamorfose ondergaan. We blijven inspringen op actualiteiten op onderwijsgebied. We bestaan in oktober 5 jaar en glunderen nog steeds van trots dat er nergens in Europa (en wellicht in de wereld) een soortgelijk belevingshuis voor docenten is gevonden.

KnapVilla zorgt ervoor dat bij bestuurders, directies, leerkrachten en Pabo-studenten uit het onderwijs en de kinderopvang in 9 verschillende ruimtes het brein flink wordt geprikkeld. Wat dat allemaal oplevert, kunt u het beste vragen aan onze ambassadeurs of aan de teams die bij ons zijn geweest.

Internationaal nieuws: Knapvilla in Europa!


» Bezoek van Zweedse en Belgische collega's (februari 2014)

Uit de schoolkrant van CBS Het Octaaf in Assen: "In februari komen er Zweedse en Belgische collega's onze school bezoeken. Dit zal gebeuren op donderdag 6 februari. De voertaal die dag is dan Engels. Op vrijdag 7 februari gaat een groot deel van onze collega's met de gasten op studiedag naar de Knapvilla in Echten. In de Knapvilla is het concept meervoudige Intelligentie op grandioze wijze vormgegeven." 

» Long Life Learning in Europa
KnapVilla participeert in het aanstaande schooljaar (2013/2014) in een nieuw Europees project: Long Life Learning. Wij doen dit samen met de Zevensprong in Antwerpen, het Octaaf uit Assen en twee basisscholen uit Zweden.

De presentaties van het Octaaf en de Zevensprong waren bij KnapVilla. Hanneke Lokhoff heeft MILS gepresenteerd, een test voor nog beter en makkelijker leren. In deze test van tien minuten onderzoekt de afnemer (zoals directeur, intern begeleider) samen met de leerling (vanaf 9 jaar) hoe zijn/haar bestaande leerstrategieën kunnen worden aangevuld of uitgebreid.

» Presentaties voor Italiaans onderwijs
Hanneke Lokhoff heeft op het stadhuis in Marsciano (Umbrië, Italië) een Knap-presentatie gegeven aan de gedeputeeerde van onderwijs. Deze presentatie werd zo enthousiast ontvangen, dat deze ook aan teams in het primair onderwijs in Italië gegeven gaat worden.

» Presentaties voor Belgisch onderwijs
Op uitnodiging van de Provincie Antwerpen, heeft Hanneke Lokhoff op 23 mei 2013 in Malle (België) een presentatie gegeven aan 140 deelnemers uit het basisonderwijs in België. Tevens werd het prachtige lespakket De KR8/0/NAUTEN gelanceerd. Meer info op de website van de Provincie Antwerpen.

Overig nieuws


» Eerste medewerkers kinderopvang gecertificeerd
In juni 2013 zijn de eerste 17 pedagogisch medewerkers gecertificeerd na anderhalf jaar training 'Wat ben jij Knap!'.

Klik op een foto voor een groter beeld.


» 200 Pabo-studenten te gast bij KnapVilla
Op 5 en 6 september 2012 waren er 200 tweedejaars Pabo-studenten van de Stenden Hogeschool te gast bij KnapVilla. Na een presentatie in het KnapTheater over 'Onderwijs voor Iedereen', gingen de studenten het KnapPad bewandelen. Deze aankomende juffen en meesters konden de hele dag deelnemen aan verschillende activiteiten in de KnapRuimtes.

In verschillende ruimtes was een vakdocent van de Stenden Hogeschool aanwezig, die met veel enthousiasme de studenten een activiteit rondom de meervoudige intelligenties liet uitvoeren. In de mediaruimte konden de studenten de vele Apps, passend bij de intelligenties, zien en uitproberen.

Lees een verslag van de studenten over deze dag »

Bekijk ook de sfeerfoto’s van de beide dagen:

Klik op een foto voor een groter beeld.

Meer foto's en sfeerimpressies »


» Opening nieuwe KnapVilla inspireert
Op het prachtige landgoed het Bovenveen in Echten (Dr.) hebben wij op 21 september 2011 de deuren van KnapVilla feestelijk geopend. De grote diversiteit van de gasten van KnapVilla en JAS op het feest liet zien dat: ondernemers, directeuren, studenten, leerkrachten, hoogleraren, projectinrichters, coaches en kunstenaars graag bij elkaar zijn om samen het beste onderwijs voor kinderen te realiseren. Tijdens het bewandelen van het KnapPad vonden er mooie en inspirerende gesprekken plaats en werd geconcludeerd dat je echt goed onderwijs alleen kunt realiseren door elkaar te versterken.

Het goede kennen is het goede doen.
- Plato (~ 360 vC)

Bij KnapVilla kunt u terecht voor teamdagen die passend worden gemaakt bij uw organisatie, van kinderopvang tot alle soorten van onderwijs. Talentontwikkeling, meervoudige intelligenties, creatief denken en inrichtingsideeën zijn daarbij de bouwstenen. U bent van harte welkom!

Een foto-impressie van de nieuwe KnapVilla en de opening:

Klik op een foto voor een groter beeld.

» KnapVilla heeft al 210 groepen ontvangen van 10-150 personen
Wij kijken met enorm veel genoegen terug op de eerste 210 groepen die van een teamdag in de KnapVilla hebben genoten. Niet alleen scholen uit Nederland, maar ook uit België. Daarnaast hebben wij ook al de eerste groepen PABO-studenten, PABO-Plus- studenten en medewerksters van voor- en vroegschoolse educatie ontvangen.

"Do not ask how smart you are:
Ask how you are smart.
Do not ask how motivated you are:
Ask how you are motivated."
Howard Gardner

bezoekadres: Ruinerweg 12, Echten (Dr.)
telefoon: 073 8509009
e-mail: knapvilla@home.nl, internet: www.knapvilla.nl
Website: A Vida Boa